G.T. Power Servo tester Pro

SKU: C92
Není skladem
Hlídej dostupnost
889,00 Kč

Servo tester Pro je možno používat pro testování digitálních i analogových serv a měření šířky řídících impulsů. Generuje řídící signál s impulsy s úrovní logické „1“ 5,0V s opakovací frekvencí 50 Hz (pro analogová serva) nebo 100 Hz (pro digitální serva). Pro ovládání přístroje slouží čtyři tlačítka a otočný knoflík; programové menu a naměřené hodnoty jsou zobrazovány na dvouřádkovém LCD displeji. Servo tester má sedm základních provozních režimů:

 • Ruční nastavení polohy serva pomocí otočného knoflíku (rozsah šířky řídících impulsů základní 1 000-2 000 µs/rozšířený 500-2 500 µs). Můžete ji také použít pro testování elektronických regulátorů otáček.
 • Automatické cyklické testování pohybu serva s nastavitelným počtem cyklů, rozsahem výchylky a rychlostí přeběhu. Tato funkce především slouží k testování dlouhodobé životnosti serva.
 • Testování serva s tlačítkem přepínanými pevnými polohami 1 000, 1500 a 2000 µs. Tato funkce především slouží k testování a mechanickému nastavení neutrální polohy kormidel a testování přesnosti návratu serva do středové polohy při pohybu z obou stran.
 • Měření šířky pásma necitlivosti serva. Tato funkce především slouží k testování šířky pásma necitlivosti serva a stanovení jeho skutečné rozlišovací schopnosti. Je užitečná také v případě, že potřebujete několik serv reagujících přesně stejným způsobem – typicky např. 2-4 serva CCPM desky cykliky, vícenásobná serva ovládající stejná nebo párová kormidla u modelů letadel (zvláště u extrémních 3D s obrovskými výchylkami).
 • Měření rychlosti pohybu serva na výchylce 60°
 • Automatické testování pohybu serva s nastavitelným rozsahem výchylky a rychlostí přeběhu. Tato funkce především slouží k testování plynulosti pohybu serva; zviditelní např. vady nebo provozní opotřebení odporové dráhy potenciometru zpětné vazby (projeví se chvěním nebo záškuby), mechanické poškození převodů (chybějící zuby) apod.
 • Měření šířky řídících impulsů z vnějšího zdroje (např. přijímače). Tato funkce především slouží k testování řídících impulsů na servo výstupech z přijímače. Můžete měřit šířku impulsů při určitém nastavení vysílače a také testovat stabilitu šířky řídících impulsů (pokud se servo chvěje, kmitá nebo driftuje, aniž by se měnila poloha ovladačů na vysílači) apod.

Pro napájení servotesteru slouží zásuvky na pravém boku – buď zásuvka JST-XH pro připojení servisního konektoru 2S LiPo akumulátoru (7,4 V), nebo souosý konektor pro připojení akumulátoru nebo síťového zdroje s napětím 7,4-12 V. Napájecí napětí pro servo na výstupu servotesteru (SIGNAL/OUT) je stabilizováno na 5 V bez ohledu na velikost napájecího napětí přístroje.

Testované servo se připojuje do zásuvky SIGNAL/OUT na levém boku. Do stejné zásuvky se přivádí řídící signál z vnějšího zdroje při měření šířky impulsů v režimu „PW MODE“.

Klíčové vlastnosti

 • Napájení: 7,4-12V
 • Šířka PWM pulzu pro neutrál: 1500uS
 • Rozsah PWM: Základní 1000-2000uS / Rozšířená 500-2500uS
 • Velikost: 96,5x70,5x25mm
 • Hmotnost: 67g

Obsah balení

 • 1x Servo tester Pro